Werkwijze en kosten

Misschien weet je nog niet of je iets hebt aan mijn diensten en wil je eerst graag kennismaken om te kijken of er een klik is. Je bent van harte welkom.

  • We plannen een uur in voor een kennismaking en een intake.
  • We verkennen de hulpvraag en onderzoeken wat er nodig is om aan de hulpvraag te voldoen.
  • Ervaring leert dat er in een kennismakingsgesprek veel informatie op je afkomt. Daarom stuur ik na afloop een samenvatting en indien gewenst, een voorstel voor een traject.
  • Soms blijken enkele concrete adviezen al voldoende en blijft het bij dit eenmalige consult. In dat geval betaal je eenmalig het tarief van € 60,00.
  • Wil je gebruik maken van mijn diensten dan is deze kennismaking en intake gratis.
  • Mijn uurtarief is € 60,00. Indien de afspraak op een andere locatie dan mijn spreekuurlocatie plaatsvindt, zullen ook reiskosten van € 0,19 per km in rekening gebracht worden.
  • Personen met autisme en hun directe omgeving kunnen mijn ondersteuning mogelijk bekostigen uit de PGB-WLZ, PGB-WMO of PGB-jeugdwet dit verschilt per gemeente en zorgkantoor. Tevens heb ik een Zorg in Natura (ZIN) contract met de gemeenten Oldenzaal en Losser voor volwassenen en met de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Borne voor zowel kinderen als volwassenen.