Kernwaarden

  • Er moet een klik zijn van waaruit een vertrouwensrelatie opgebouwd kan worden.
  • Vraaggericht maatwerk.
  • Continuïteit in de begeleiding; zowel in de loop van de tijd als over meerdere levensgebieden.
  • Flexibiliteit in de begeleiding; minder als het kan (in relatief stabiele situaties), meer zodra het nodig is (transitiemomenten).
  • Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe.
  • Ik denk in mogelijkheden.

 

over-mij-kernwaarden