Training & Coaching voor mensen met autisme en hun naasten

Kernwaarden

  • Er moet een klik zijn van waaruit een vertrouwensrelatie opgebouwd kan worden.
  • Vraaggericht maatwerk.
  • Continuïteit in de begeleiding; zowel in de loop van de tijd als over meerdere levensgebieden.
  • Flexibiliteit in de begeleiding; minder als het kan (in relatief stabiele situaties), meer zodra het nodig is (transitiemomenten).
  • Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe.
  • Ik denk in mogelijkheden.

 

over-mij-kernwaarden
WhatsApp me
Erna-Dogger-pop-up

Praktijk gesloten:

  • Vrijdag 15 september tot en met maandagochtend 2 oktober
  • Maandag 13 november tot en met woensdag 15 november
  • Vrijdag 22 december tot en met maandagochtend 8 januari 2024