Levensloopbegeleiding

Levensloop begeleiding

Levensloopbegeleiding is maatwerk. Als levensloopbegeleider ben ik er voor een volwassene met autisme en omgeving of het gezin met kinderen met autisme. Ik kan ondersteuning bieden in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden en met speciale aandacht voor grote en kleine veranderingen die zich in de loop van het leven voordoen. Ik sta gedurende langere tijd naast de volwassene met autisme of het gezin met kinderen met autisme.

Het doel van deze ondersteuning is om de persoon met autisme zich te laten ontwikkelen, de zelfredzaamheid, de zelfreflectie en het zelfinzicht te vergroten en de regie over het eigen leven te voeren. Ook is het van belang om de balans te vinden en te bewaren tussen de draaglast en de draagkracht van mensen met autisme en hun naasten. Het is erg belangrijk dat structurele overbelasting van mensen met autisme en hun naasten voorkomen wordt. Dit kan namelijk leiden tot persoonlijke en relatiecrisis, ernstige gezondheidsproblemen, schooluitval, langdurig ziekteverzuim, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.