Training & Coaching voor mensen met autisme en hun naasten

Begeleiding jongvolwassen en volwassen

Het kan zijn dat jij als jongvolwassenen of volwassene met autisme in jouw huidige levensfase minder goed functioneert dan je zou willen. Je bent op zoek naar begeleiding om jouw situatie stabiel te krijgen en te houden. En als die situatie na verloop van tijd stabiel is, wil je die ook graag zou houden en een terugval voorkomen. Afhankelijk van jouw hulpvraag kan dit middels een kortdurend traject of is levensloopbegeleiding nodig om jouw zelfredzaamheid te bevorderen.

De begeleiding is praktisch van aard en kan ingezet worden op alle levensterreinen (thuis, op school of werk/dagbesteding en vrije tijd) en leefgebieden (lichamelijke en geestelijke gezondheid, financiën, wonen/huishouden, persoonlijke verzorging) met als doel jouw zelfredzaamheid op deze gebieden te vergroten.

We kijken met elkaar welke plek het fijnst voor jou is om de gesprekken hierover te voeren. Vaak is dat in je eigen vertrouwde omgeving maar ook praten tijdens een wandeling in de natuur kan helpend zijn om je gedachten te ordenen en onder woorden te brengen.

WhatsApp me
Erna-Dogger-pop-up

Praktijk gesloten:

  • Vrijdag 15 september tot en met maandagochtend 2 oktober
  • Maandag 13 november tot en met woensdag 15 november
  • Vrijdag 22 december tot en met maandagochtend 8 januari 2024