Begeleiding gezin

Binnen het gezin kan de vraag voor begeleiding en ondersteuning zowel komen van de persoon met autisme zelf als vanuit de familie en/of omgeving. De begeleiding is praktisch van aard en iedere hulpvraag kan gesteld worden. De begeleiding en ondersteuning kan op alle leefgebieden: thuis, op school/werk/dagbesteding en vrije tijdsbesteding. We kijken met elkaar naar de mogelijkheden om vanuit een positieve benadering de persoon met autisme en de naastbetrokkenen weer de balans tussen draagkracht en draaglast te laten ervaren en de zelfredzaamheid te vergroten. De begeleiding kan kortdurend zijn als er sprake is van 1 duidelijke hulpvraag. De praktijk heeft echter geleerd dat in de iedere levensfase weer nieuwe hulpvragen ontstaan die passende ondersteuning vragen. Dit noemen we levensloopbegeleiding.