Training & Coaching voor mensen met autisme en hun naasten

Aanbod

Vanuit praktijk bied ik vraaggericht maatwerk aan mensen met autisme, hun naasten, scholen, instanties, bedrijven en vrijwilligersorganisaties.
Dit maatwerk kan ik leveren als levensloopbegeleider voor een volwassene met autisme of het gezin met kinderen met autisme. Ik kan ondersteuning bieden in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden en met speciale aandacht voor grote en kleine veranderingen die zich in de loop van het leven voordoen. Ik sta gedurende langere tijd naast de volwassene met autisme of het gezin met kinderen met autisme. Ik werk bij de mensen thuis, vanuit mijn spreekuurlocatie bij Pro Corpus in Enschede en op andere locaties waar de ondersteuning nodig is.

Het doel van deze ondersteuning is om de persoon met autisme zich te laten ontwikkelen, de zelfredzaamheid, de zelfreflectie en het zelfinzicht te vergroten en de regie over het eigen leven te voeren. Ook is het van belang om de balans te vinden en te bewaren tussen de draaglast en de draagkracht van mensen met autisme en hun naasten. Het is erg belangrijk dat structurele overbelasting van mensen met autisme en hun naasten voorkomen wordt. Dit kan namelijk leiden tot persoonlijke en relatiecrisis, ernstige gezondheidsproblemen, schooluitval, langdurig ziekteverzuim, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Het maatwerk kan daarom ook zijn dat ik begeleiding, coaching, voorlichting of cursussen geef aan scholen, instellingen, instanties, bedrijven of vrijwilligersorganisaties waar mensen met autisme onderwijs volgen, komen als cliënt, patiënt, deelnemer, of teamgenoot dan wel als collega werkzaam zijn. Het doel is dan om alle betrokkenen zo toe te rusten dat zij de gewenste bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en participatie van de persoon met autisme. Dit kan op iedere willekeurige door jou te bepalen locatie.

Een middel dat zeer effectief kan werken bij zowel de ondersteuning van de persoon met ASS als allen die bij deze persoon betrokken zijn, is Autisme op je Bord®. Klik hier om uitgebreide informatie te lezen over dit hulpmiddel.

Tevens is het mogelijk om een training in het gebruik van Autisme op je Bord® bij mij te volgen. Zie https://www.extrass.nl/autisme-op-je-bord voor data, kosten en inschrijving.

aanbod-begeleiding-gezin

Begeleiding gezin

Begeleiding jongvolwassenen en volwassenen

aanbod-levensloopbegeleiding

Levensloop-begeleiding

aanbod-coaching-werknemers

Coaching werknemers

Scholing voor professionals

WhatsApp me
Erna-Dogger-pop-up

Praktijk gesloten:

  • Maandag 12 februari
  • Maandag 19 februari en dinsdag 20 februari
  • Maandag 26 februari
  • Maandag 18 maart
  • Donderdag 9 mei tot en met maandag 13 mei
  • Vrijdag 5 juli tot en met maandagochtend 22 juli
  • Maandag 29 juli tot en met vrijdag 2 augustus.