Wat doet een autismecoach?

Ik krijg regelmatig de vraag: "Wat doe je als autismecoach/levensloopbegeleider?" Het antwoord is net zoveel omvattend als dat er diversiteit in het autismespectrum zit.

Maar op hoofdlijnen kan ik zeggen dat ik door het inzetten van coaching en begeleiding de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun naasten vergroot.

Door met elkaar te kijken wat iemands kwaliteiten en mogelijkheden zijn, kan de persoon met autisme en de omgeving die ondersteuning krijgen die hem/haar mogelijk maakt zich naar vermogen te ontwikkelen en zo zelfstandig als mogelijk is deel te nemen aan de maatschappij.

 

Kijk bij aanbod om te zien wat ik mogelijk voor jou kan betekenen.

Ik ben afwezig:

Maandag 12 juli tot en met maandag 26 juli vakantie
Maandag 6 september tot en met maandag 20 september vakantie
Vrijdag 1 oktober tot en met maandag 4 oktober studieweekend
Maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober vakantie
Vrijdag 5 november studiedag