Wat doet een autismecoach?

Ik krijg regelmatig de vraag: "Wat doe je als autismecoach/levensloopbegeleider?" Het antwoord is net zoveel omvattend als dat er diversiteit in het autismespectrum zit.

Maar op hoofdlijnen kan ik zeggen dat ik door het inzetten van coaching en begeleiding de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun naasten vergroot.

Door met elkaar te kijken wat iemands kwaliteiten en mogelijkheden zijn, kan de persoon met autisme en de omgeving die ondersteuning krijgen die hem/haar mogelijk maakt zich naar vermogen te ontwikkelen en zo zelfstandig als mogelijk is deel te nemen aan de maatschappij.

 

Kijk bij aanbod om te zien wat ik mogelijk voor jou kan betekenen.

Praktijk gesloten:

6 december studiedag BrainBlocks 2
27 december tot 4 januari 2022
11 januari studiedag Brainblocks 3
10, 11 en 12 februari train de trainer Autisme op je Bord®
18 tot en met 21 februari
21 maart cursusdag 1 Autisme op je Bord®
4 april cursusdag 2 Autisme op je Bord ®